ADWENT 2017
Rozpoczynamy czas Adwentu.

Zapraszamy na roraty, czyli czuwanie wraz z Maryją przed narodzinami Zbawiciela, od poniedziałku do piątku o godz. 18.00, w sobotę o godz. 7.00; w kaplicy w Czechach: w środy i w piątki o godz. 17.00. Dzieci zapraszamy do udziału w roratach szczególnie w poniedziałki, środy i piątki.


INFORMACJE


Informacje dla pielgrzymów
zapisy od 16 do 21 sierpnia w sekretariacie pielgrzymki
(wejście do auli św. Maksymiliana)
od godz. 10.00 do 12.00 i od 16.00 do 18.00

UCZESTNIK PIELGRZYMKI
1) osoby w wieku od 15 do 18 lat przedstawiają pisemną zgodę rodziców, a młodsze osoby mogą pielgrzymować jedynie z pełnoletnim opiekunem.
2) wnosi opłatę wpisową – 70 zł od osoby (są zniżki dla rodzin)

ORGANIZACJA PIELGRZYMKI
Dokonując zapisu uczestnik pielgrzymki zobowiązuje się do zachowania regulaminu

ZAPISY
Uczestniczący w pielgrzymce po raz pierwszy, przynoszą do zapisów zaświadczenie ze swojej parafii „Starzy” pielgrzymi przynoszą do zapisów swoje legitymacje.
Osoby korzystające w Częstochowie z noclegów zapewnianych przez organizatora pielgrzymki, płacą za nie od razu przy zapisach.

TERMINARZ
Pielgrzymka rozpoczyna się Mszą św. o godz. 18.00 w dniu 21 sierpnia w kościele – Bazylice WNMP w Zduńskiej Woli. Najpierw przystępujemy do Sakramentu Pokuty i Pojednania, następnie uczestniczymy we Mszy świętej.
22 sierpnia o godz. 7.00 będzie sprawowana Msza święta, po której o godz. 8.30 wyruszymy na pielgrzymi szlak.


ZACHĘCAMY DO PIELGRZYMOWANIA DUCHOWEGO
Zapisy na pielgrzymkę autokarową w kancelarii parafialnej
- koszt 35 zł od osoby


Zaproszenie na PilegrzymkęTrwają przygotowania do XXVI Pieszej Pielgrzymki Zduńskowolskiej.

Zapisy na pieszą pielgrzymkę, rozpoczniemy od wtorku 16 sierpnia.
Sekretariat czynny codziennie, do 21 sierpnia włącznie, w godz. 10.00 - 12.00 i 16.00 - 18.00 w Ośrodku św. Maksymiliana.


Wielkanoc


Chrystus ZMARTWYCHWSTAŁ!!! Prawdziwie Zmartwychwstał!! ALLELUJA!!!

Niech Moc Jego Zmartwychwstania przezwycięża to co w nas słabe i uzdalnia nas do Świętości. 


Zaproszenie dla osób muzycznie uzdolnionych


Zapraszamy osoby posiadające talenty muzyczne (śpiew, gra na gitarze), które chciały by się włączyć w służbę muzyczną w czasie pielgrzymki. Chętnych prosimy o zgłaszanie się do kierownika pielgrzymki ks. Mariusza Danielewskiego - tel. 518 014 891 albo e-mail: pielgrzymka.zdunskawola@interia.pl


ZAPROSZENIE


Zapraszamy do wzięcia udziału w 25 Jubileuszowej Pieszej Pielgrzymce Zduńskowolskiej na Jasną Górę

ZAPISY od 16 do 22 sierpnia 2015 r.
w godz. 10.00 - 12.00 i 16.00 - 18.00 w Ośrodku św. Maksymiliana

WYBIERZ SIĘ Z NAMI NA REKOLEKCJE W DRODZE!