Regulamin


REGULAMIN PIESZEJ PIELGRZYMKI ZDUŃSKOWOLSKIEJ

1. CHARAKTER PIELGRZYMOWANIA
Pielgrzymka jest przeżyciem religijnym to ośmiodniowe rekolekcje w drodze. Jej celem jest pogłębienie życia według Ewangelii, dlatego uczestnika powinien charakteryzować duch modlitwy, ofiary i miłości, przejawiający się także w zewnętrznym ładzie i porządku. Pobyt na Jasnej Górze to szczyt naszych rekolekcji i nie traktujemy go jako czasu na zabawę i odpoczynek. Pielgrzymi codziennie biorą udział we Mszy Świętej, a w czasie drogi uczestniczą w poszczególnych punktach programu duszpasterskiego, który zawiera: modlitwy, konferencje, śpiewy i nabożeństwa. Jako rodzina Boża pomagamy w znoszeniu trudów pielgrzymowania.

2. UCZESTNIK PIELGRZYMKI
a) Akceptuje jej religijny charakter i pragnie pogłębić swoją formację duchową
b) Jest fizycznie przygotowany do przejścia każdego dnia około 30 - 35 km
c) Ukończył 16 lat (osoby w wieku od 16 do 18 lat przedstawiają pisemną zgodą rodziców, a młodsze osoby mogą pielgrzymować jedynie z pełnoletnim opiekunem)
d) Nosi zawsze ze sobą znaczek i legitymację

3. POSTAWA PIELGRZYMA
W czasie całej pielgrzymki (również w Częstochowie) obowiązuje:
a) Całkowity zakaz posiadania i używania: alkoholu i narkotyków
b) Palenie tytoniu tylko w wyznaczonych miejscach
c) Zakaz kąpieli w rzekach i jeziorach
d) Strój odpowiedni do charakteru pielgrzymki, który zakrywa ramiona i kolana, pielgrzymi noszą kapelusze pielgrzymkowe, koszulki i znaczki
e) Czystość w miejscu postoju i noclegu oraz sanitariatach
f) Posłuszeństwo zarządzeniom kierownika i służb

4. ORGANIZACJA PIELGRZYMKI
Dokonując zapisu uczestnik pielgrzymki zobowiązuje sią do zachowania regulaminu. Za złamanie postanowień regulaminu oraz postawę niezgodnę z duchem pielgrzymowania przewidziane są: kary do wykluczenia z pielgrzymki włącznie i powiadomienia parafii.

5. ZACHOWANIE NA DRODZE
Pielgrzymka porusza się prawą stroną drogi. Nigdy nie przechodzimy na lewą stronę drogi. Ze względów bezpieczeństwa kategorycznie zakazane jest zostawanie z tylu za grupą oraz oddalanie się od grupy bez zgody kierownika i służb porządkowych. Z telefonów komórkowych korzystamy tylko na postojach.

6. NOCLEGI
Noclegi przewidziane są w warunkach turystycznych. Koniecznie zabieramy ze sobą śpiwór i karimatę. Na trasie z wdzięcznością korzystamy z udzielanej gościny; staramy się przy tym nie nadużywać dobroci gospodarzy. Należy się nastawić na bardzo skromne warunki. Obowiązuje zakaz noclegów koedukacyjnych, który nie dotyczy małżeństw i rodziców z małymi dziećmi. Cisza nocna obowiązuje od Apelu Jasnogórskiego do porannej Mszy Świętej.

7. BAGAŻ
Bagaż (duży) należy podawać do załadunku. Transport bagażu między miejscowościami noclegowymi zapewniony jest przez organizatora. Bagaż musi być oznaczony żetonem otrzymanym przy zapisach. Nie ma możliwości korzystania z dużego bagażu w ciągu dnia. Pielgrzymi mają ze sobą także bagaż podręczny (mały), w którym zabiera się tylko to co niezbędne w ciągu dnia, czyli: płaszcz przeciwdeszczowy, skarpety bawełniane na zmianę, żaroodporny kubek, łyżkę, nóż, środki medyczne, itd.

8. OPIEKA MEDYCZNA
Pomoc medyczna świadczona jest bezinteresownie przez uczestniczących w pielgrzymce lekarzy i pielęgniarki. W razie konieczności stwierdzonej przez lekarza, będzie możliwość transportu chorego do najbliższego postoju. Lekarz może nakazać opuszczenie pielgrzymki ze względów zdrowotnych. Każdy pielgrzym ma w bagażu podręcznym: dwa bandaże elastyczne, watę bawełnianą, maść rozgrzewającą do masowania mięśni, plastry z opatrunkiem, spirytus salicylowy, igły do przebijania pęcherzy, kilka zwykłych bandaży i własne lekarstwa, które bierze na stałe. Z prośbą pomocy medycznej zgłaszamy się natychmiast po rozpoczęciu postoju.

9. ZAPISY
Od 16 do 21 sierpnia można zapisywać się w godz. 10.00 - 12.00 i 16.00 - 18.00 w sekretariacie pielgrzymki który znajduje się w wejściu do auli św. Maksymiliana przy parafii Wniebowzięcia MNP w Zduńskiej Woli. Uczestniczący w pielgrzymce po raz pierwszy, przynosi na zapisy zaświadczenie ze swojej parafii. "Starzy" pielgrzymi przynoszą na zapisy swoje legitymacje. Osoby korzystające w Częstochowie z noclegów i wyżywienia - zapewnianych przez organizatora pielgrzymki, płacą za nie od razu przy zapisach. Na noclegu należy się godnie zachowywać. Cisza nocna i zamknięte drzwi wejściowe od godz. 22.00 - 6.00

10. TERMINARZ
Pielgrzymka rozpoczyna się spotkaniem w dniu 21 sierpnia o godzi. 17.30 w kościele Wniebowzięcia NMP w Zduńskiej Woli. Najpierw przystępujemy do Sakramentu Pojednania i Pokuty, następnie uczestniczymy we Mszy Świętej oraz w spotkaniu organizacyjnym.
22 sierpnia o godz. 7.00 będzie sprawowana Msza Święta, po której bezpośrednio wyruszamy na pielgrzymi szlak. Celem naszego pielgrzymowania jest przeżycie uroczystości Odpustowej Matki Bożej Częstochowskiej, dlatego centralnym wydarzeniem całej pielgrzymki jest Eucharystia w dniu 26 sierpnia o godz. 11.00 celebrowana na Wałach Jasnogórskich. W czasie pobytu w Częstochowie uczestniczymy także, we Mszy Świętej 25 sierpnia o godz. 8.00 w Kaplicy Cudownego Obrazu oraz w dniu wyjścia tj. 27 sierpnia o godz. 7.00 w Bazylice Jasnogórskiej. Ponadto bierzemy udział w Apelach Jasnogórskich o godz. 21.00, w Drodze Krzyżowej 25 sierpnia o godz. 12.00 i innych nabożeństwach pomagających nam przeżywać na Jasnej Górze te centralne dni rekolekcyjne. Załadunek bagażu w dniu 27 sierpnia będzie od 6.00 do 6.45. Nie bierzemy udziału w imprezach organizowanych w Częstochowie, a sprzecznych z duchem chrześcijańskim. Należy także uważać na nieznane osoby, które mogą nas werbować do sekt.

KAŻDY PIELGRZYM JEST ZOBOWIĄZANY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z TREŚCIĄ REGULAMINU I JEGO PRZESTRZEGANIA!!!