ZAPISY na XXX PP


KOCHANI PIELGRZYMI!
Mamy do przekazania bardzo ważną informacje. Jak każdy wie obecna sytuacja w kraju i na świecie jest dość trudna. Następują zmiany w każdej dziedzinie życia, również dotyczące naszego pielgrzymowania na Jasną Górę.
Nasza jubileuszowa, 30 Piesza Pielgrzymka w tym roku będzie miała inną formę niż dotychczas, ponieważ musi uwzględnić wytyczne władz sanitarnych i kościelnych dla organizacji ruchu pielgrzymkowego podczas trwania epidemii. Dlatego wprowadzamy następujące zasady dotyczące zapisów na Pieszą Pielgrzymkę:
1. W pielgrzymce mogą uczestniczyć tylko osoby zdrowe (bez chorób współistniejących jak: choroby serca, astma itp.).
2. W pielgrzymce obowiązuje limit do 50 osób z pełną obsługą włącznie (służby pielgrzymkowe ograniczamy do minimum gwarantującego bezpieczeństwo podczas drogi).
3. Organizator pielgrzymki nie zapewnia noclegów, dlatego pielgrzymi podstawionym autokarem wracają do domów na nocleg, aby rano powrócić na trasę pielgrzymki.
4. Zapisy na pielgrzymkę trwają od 16 do 19 sierpnia włącznie, 20 sierpnia o godz. 19.00 w ogrodzie za Aulą św. Maksymiliana odbędzie się losowanie osób, które wyruszą na pątniczy szlak (NIE BĘDZIE ZAPISÓW W DNIU WYJŚCIA PIELGRZYMKI ANI NA TRASIE).
5. Duchowe pielgrzymowanie będzie odbywało się przez cały czas trwania pielgrzymki od 22 do 29 sierpnia, w Bazylice Wniebowzięcia NMP na ul. Kościelnej, o godz. 20.30, będzie sprawowana Eucharystia, której przewodniczyć będą kapłani poszczególnych parafii dekanatu, zakończonej Apelem Jasnogórskim.
6. Na trasie pielgrzymki będzie zapewniony obiad, zgodnie z przepisami i wymogami Sanepidu.
Wszelkie pytania dotyczące uczestniczenia proszę kierować do ks. Damiana Sochackiego.

Zbiórka ofiar na organizację XXX (CXXX) Pieszej Pielgrzymki Zduńskowolskiej


W niedzielę 16 sierpnia, w parafiach całego naszego dekanatu, zostanie przeprowadzona zbiórka ofiar na rzecz 30 (a w historycznej ciągłości już 130) Pieszej Pielgrzymki Zduńskowolskiej na Jasną Górę. Ofiary zbierane w tym roku pozwolą pokryć koszty przewozu pielgrzymów na nocleg, ubezpieczenia i pokrycie kosztów za wynajęcie karetki z naszego szpitala. W tym roku pielgrzymowanie, z racji obostrzeń i restrykcji sanitarnych, będzie wyglądało inaczej niż dotychczas. Dozwolona liczba uczestników całej pieszej pielgrzymki to jedynie 50 osób. Pozostali pielgrzymi i wierni są zaproszeni do uczestniczenia w Pielgrzymce w formie duchowego pielgrzymowania, przez uczestniczenie w pielgrzymkowej Eucharystii, od 22 do 29 sierpnia w Bazylice Wniebowzięcia NMP, na ul. Kościelnej, o godz. 20.30, której przewodniczyć będą kapłani z poszczególnych parafii dekanatu, zakończonej Apelem Jasnogórskim.

Uroczysta msza święta na rozpoczęcie Pieszej Pielgrzymki Zduńskowolskiej będzie sprawowana w sobotę 22 sierpnia o godz. 7.00, w Bazylice Wniebowzięcia NMP.

Numer rachunku bankowego Pieszej Pielgrzymki:

Parafia Rzymskokatolicka Wniebowzięcia NMP w Zduńskiej Woli

14 1240 3305 1111 0010 8501 7536 – Piesza Pielgrzymka Zduńskowolska


Powrót XXIX Pieszej Pielgrzymki Zduńskowolskiej


29 sierpnia o godzinie 19.30 w Bazylice nastąpiło uroczyste powitanie Pieszej Zduńskowolskiej Pielgrzymki. Już na rogatkach naszego miasta stali ludzie z naręczami kwiatów, aby je wręczyć wracającym pielgrzymom, tym, samym dziękując za wytrwałość i dar modlitwy w ich intencjach. Wyjątkowo w tym roku na powitaniu pielgrzymów było mnóstwo ludzi, dzieci i młodzieży, ulica kościelna była wypełniona, ruch wstrzymany, po to tylko aby uczcić pątników i ich trud. Ksiądz dziekan prał. Dariusz Kaliński przed Bazyliką powitał pielgrzymów, ucałował krzyż i wraz z księżmi dekanatu, pielgrzymami wkroczono do świątyni, aby podziękować Bogu za ten cudowny czas rekolekcji w drodze.  Po pozdrowieniu i powitaniu, głos zabrał ksiądz kierownik Damian Sochacki, dziękował wszystkim za pielgrzymkę, za wytrwałość. Na koniec spotkania wspólnie trzymając się za ręce odśpiewano Apel Jasnogórski i udzielono błogosławieństwa.

                        


Zaproszenie na Apel Jasnogórski


Jedną z form łączności z Pielgrzymami udającymi się w pielgrzymkę pieszą na Jasną Górę są apele o 21.00 w Bazylice. Św. Jan Paweł II uczył nas tej pięknej formy modlitwy gdy wpatrzeni w oczy Matki Bożej śpiewamy uroczyście Apel Janogórski i wypowiadamy wobec naszej Matki to co kryją nasze serca. Aż do 28 sierpnia zapraszamy do wspólnej modlitwy którą staramy się ubrać w piękną oprawę muzyczną. Nasze spotkania prawadzi kapłan który po rozważaniu apelowym odmawia ze wszystkimi dziesiątkę różańca obejumując intencje pielgrzymów duchowych i pieszych naszej pielgrzymki.

            


29 Pielgrzymka Zduńskowolska - wyruszyła


22 sierpnia br., we wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Królowej, pod hasłem: „W Mocy Bożego Ducha”, po Mszy św. sprawowanej w bazylice mniejszej w Zduńskiej Woli, wyruszyła na Jasna Górę XXIX Piesza Pielgrzymka. Eucharystii przewodniczył ks. prał. dr Dariusz Kaliński, proboszcz i kustosz sanktuarium, a koncelebrowało 15 kapłanów z całego dekanatu.
      Homilię wygłosił ks. Andrzej Jaworski, proboszcz parafii św. Pawła Apostoła, który ukazał rolę pielgrzymowania w życiu człowieka wierzącego, podkreślając, że każdy chrześcijanin powinien wyruszyć choć raz w życiu na pątniczy szlak. „W tym roku jest to szczególna pielgrzymka, gdyż pątnicy chcą przebłagać Boga i Matkę Najświętszą za wszelkie zniewagi, dokonane w naszym kraju”, mówił kaznodzieja.
      W tym roku do tronu Czarnej Madonny wyruszyło 230 pątników. Wśród nich jest 9 kapłanów i 1 osoba na wózku inwalidzkim. Kierownikiem pielgrzymki jest ks. Damian Sochacki.
      Całe miasto wyszło by pożegnać swoich bliskich i życzyć im wytrwałości na szczególny czas rekolekcji w drodze.
      Główną intencją tegorocznej pielgrzymki jest modlitwa o pokój w ojczyźnie, na świecie, jak również dziękczynienie Bogu za osobę św. Maksymiliana Marii Kolbego, z racji przypadającej w tym roku 125. rocznicy jego urodzin i chrztu oraz 100 rocznicy prymicyjnej Mszy św. o. Maksymiliana, sprawowanej w przyszłej bazylice zduńskowolskiej.


                                      


ZAPROSZENIE


Zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby uczestniczyć w rekolekcjach w drodze..
22 sierpnia wyrusza Piesza Pielgrzymka Zduńskowolska na Jasną Górę. W dniach od 16 do 21 sierpnia włącznie w godz 10-12 i 16-18 w wejściu do Auli Ośrodka Maksymiliana Kolbego przy ul. Kościelnej 20, każdy chętny może zgłosić swój udział w pielgrzymce.
Serdecznie zachęcamy do PIELGRZYMOWANIA 


ZAPISY


Zapisy na 28 Pieszą Pielgrzymkę, rozpoczniemy od czwartku 16 sierpnia, w Ośrodku św. Maksymiliana, w godz. od 10.00 do 12.00 oraz od 16.00 do 17.00.

ZAPRASZAMY wszystkich chcących i mogących uczestniczyć w tym duchowym wydarzeniu, a tych wszystkich którzy z powodu stanu zdrowia nie mogą podążać pieszo do Pani Jasnogórskiej zachęcamy do Duchowego pielgrzymowania :)


Wileki Czwartek - życzeniaWIELKI CZWARTEK


Msza wieczorna w Wielki Czwartek jest początkiem okresu Triduum Paschalnego i zawiera wiele symboli, które nie występują w czasie innych liturgii.

Wielki Czwartek jest pamiątką Ostatniej Wieczerzy oraz ustanowienia sakramentów kapłaństwa i Eucharystii.

W ten dzień, poza Mszą sprawowaną w każdym kościele wieczorem (nazywaną Mszą Wieczerzy Pańskiej), w lokalnej katedrze, pod przewodnictwem biskupa, odbywa się tzw. Msza Krzyżma, w czasie której poświęca się krzyżmo (mieszaninę oleju i balsamu wykorzystywaną przy udzielaniu sakramentów chrztu, bierzmowania, święceń kapłańskich, biskupich, konsekracji kościołów i ołtarzy) oraz oleje chorych i katechumenów. W jej czasie odbywa się także odnowienie przyrzeczeń kapłańskich. Msza ta nie należy do obchodów Triduum Paschalnego.

Msza Wieczerzy Pańskiej to jedyna Msza sprawowana w każdym kościele w tym dniu. Zastępuje ona nieszpory danego dnia i jest uroczystym rozpoczęciem obchodów Triduum Paschalnego. 

Symbole występujące podczas Mszy Wieczerzy Pańskiej:

1. Wyciszenie dzwonów i dzwonków w czasie mszy - podczas pieśni "Chwała na wysokości Bogu" zabrzmią wszystkie dzwony w Kościele, które od tej pory zostaną wyciszone aż do pieśni "Chwała" w czasie Mszy Wigilii Paschalnej. Dzwonki używane w czasie przeistoczenia zostają zamienione na kołatki, o głuchym i mniej przyjemnym brzmieniu. Kościół wycisza się i poważnieje, ponieważ wie, że Chrystus zostaje zdradzony i uwięziony.

2. Obmycie nóg - zwany także "mandatum", przypomina o geście Jezusa, który wykonał wobec Apostołów. Zwykle obmywa się nogi dwunastu mężczyznom, jednak przypadek papieża Franciszka pokazuje, że nie jest to jedyna opcja. Obmył on bowiem nogi kobiecie, do tego muzułmance. Kongregacja Kultu Bożego orzekła, że lokalny biskup miejsca ma prawo regulować przepisy w tej kwestii. Symbol jest bardzo czytelny i wskazuje na uniżenie Jezusa wobec człowieka i bycie sługą.

3. Przeniesienie Najświętszego Sakramentu do ciemnicy - po Komunii świętej następuje przeniesienie Pana Jezusa do przygotowanego przedtem tabernakulum znajdującego się w miejscu zwanym Ciemnicą. To symbol uwięzienia Jezusa w nocy przed męką. Podczas procesji przeniesienia używa się kołatek i śpiewa wspomniany hymn Sław Języku Tajemnicę. Przy ciemnicy do późnych godzin wieczornych trwa adoracja Najświętszego Sakramentu.

4. Zdjęcie z ołtarza świec, obrusu, mszału i krzyża - gest ten symbolizuje zakończenie wieczerzy, ale także odarcie Jezusa z szat i pozostawienie Go w samotności, ponieważ ołtarz jest symbolem Chrystusa i Jego ofiary. Aż do Mszy Wigilii Paschalnej ołtarz pozostaje pusty.

5. Otwarcie tabernakulum i pozostawienie go pustym - wyraźny znak, że Jezus nie przebywa już w tym miejscu, ale cierpi zamknięty w Ciemnicy i oczekuje na wyrok. Nie musimy wtedy przyklękać, kiedy obok niego przechodzimy.


WIELKI POSTZapraszamy do uczestniczenia w nabożeństwach Drogi Krzyżowej w piątki, w Bazylice o godz. 17.15 i w kaplicy w Czechach o 17.00 oraz Gorzkich Żali, w niedzielę o godz. 17.00, które w tym roku odprawiamy w intencji bezpieczeństwa i pomyślności naszej Ojczyzny.

 

Symbole Wielkiego Postu, które są znane dla wszystkich, to głównie 40-dniowy okres postu czy posypywanie głów popiołem. Jakie znaczenie mają poszczególne symbole Wielkiego Postu? Wyjaśnienie każdego z nich poniżej:

  • 40 dni postu - dokładnie tyle trwa Wielki Post. W Biblii ta liczba pojawia się bardzo często: 40 dni trwał potop, 40 dni przebywał Mojżesz na Synaju przed zawarciem Przymierza przez 40 lat Izrael wędrował do Ziemi Obiecanej, 40 lat trwa panowanie Dawida, prorok Eliasz przez 40 dni wędruje przez pustynię, Jonasz ogłasza 40 dni jako okres nawrócenia i pokuty dla mieszkańców Niniwy, wreszcie przez 40 dni pobytu na pustyni Chrystus przygotowuje się do podjęcia publicznej działalności, rozpoczynając od głoszenia orędzia: „Nawracajcie się”, naucza przez 40 miesięcy, zmartwychwstaje po 40 godzinach, a potem przez 40 dni przebywa z uczniami aż do dnia Wniebowstąpienia
  • Posypanie głowy popiołem - Posypanie głów popiołem w Środę Popielcową, czyli na początku Wielkiego Postu jest wezwaniem do pokuty i nawrócenia. Popiół jest symbolem tego, że wszystko, co materialne i doczesne przemija.
  • Post, jałmużna i modlitwa
  • Fioletowy kolor - jest to kolor pokutny
  • Droga Krzyżowa - nabożeństwo wielkopostne o charakterze adoracyjnym, polegające na symbolicznym odtworzeniu drogi Jezusa Chrystusa na śmierć i złożenia go do grobu
  • Gorzkie Żale - nabożeństwo pasyjne; jest to polska tradycja w Kościele katolickim

Wielki Post 2018 to także okres, kiedy wierni nie powinni uczestniczyć w zabawach, dyskotekach i hucznych balach. Ostatni moment na karnawałowe szaleństwo to Ostatki 2018, które kończą się dzień przed Środą Popielcową.