ZAPISY


Zapisy na 28 Pieszą Pielgrzymkę, rozpoczniemy od czwartku 16 sierpnia, w Ośrodku św. Maksymiliana, w godz. od 10.00 do 12.00 oraz od 16.00 do 17.00.

ZAPRASZAMY wszystkich chcących i mogących uczestniczyć w tym duchowym wydarzeniu, a tych wszystkich którzy z powodu stanu zdrowia nie mogą podążać pieszo do Pani Jasnogórskiej zachęcamy do Duchowego pielgrzymowania :)


Wileki Czwartek - życzeniaWIELKI CZWARTEK


Msza wieczorna w Wielki Czwartek jest początkiem okresu Triduum Paschalnego i zawiera wiele symboli, które nie występują w czasie innych liturgii.

Wielki Czwartek jest pamiątką Ostatniej Wieczerzy oraz ustanowienia sakramentów kapłaństwa i Eucharystii.

W ten dzień, poza Mszą sprawowaną w każdym kościele wieczorem (nazywaną Mszą Wieczerzy Pańskiej), w lokalnej katedrze, pod przewodnictwem biskupa, odbywa się tzw. Msza Krzyżma, w czasie której poświęca się krzyżmo (mieszaninę oleju i balsamu wykorzystywaną przy udzielaniu sakramentów chrztu, bierzmowania, święceń kapłańskich, biskupich, konsekracji kościołów i ołtarzy) oraz oleje chorych i katechumenów. W jej czasie odbywa się także odnowienie przyrzeczeń kapłańskich. Msza ta nie należy do obchodów Triduum Paschalnego.

Msza Wieczerzy Pańskiej to jedyna Msza sprawowana w każdym kościele w tym dniu. Zastępuje ona nieszpory danego dnia i jest uroczystym rozpoczęciem obchodów Triduum Paschalnego. 

Symbole występujące podczas Mszy Wieczerzy Pańskiej:

1. Wyciszenie dzwonów i dzwonków w czasie mszy - podczas pieśni "Chwała na wysokości Bogu" zabrzmią wszystkie dzwony w Kościele, które od tej pory zostaną wyciszone aż do pieśni "Chwała" w czasie Mszy Wigilii Paschalnej. Dzwonki używane w czasie przeistoczenia zostają zamienione na kołatki, o głuchym i mniej przyjemnym brzmieniu. Kościół wycisza się i poważnieje, ponieważ wie, że Chrystus zostaje zdradzony i uwięziony.

2. Obmycie nóg - zwany także "mandatum", przypomina o geście Jezusa, który wykonał wobec Apostołów. Zwykle obmywa się nogi dwunastu mężczyznom, jednak przypadek papieża Franciszka pokazuje, że nie jest to jedyna opcja. Obmył on bowiem nogi kobiecie, do tego muzułmance. Kongregacja Kultu Bożego orzekła, że lokalny biskup miejsca ma prawo regulować przepisy w tej kwestii. Symbol jest bardzo czytelny i wskazuje na uniżenie Jezusa wobec człowieka i bycie sługą.

3. Przeniesienie Najświętszego Sakramentu do ciemnicy - po Komunii świętej następuje przeniesienie Pana Jezusa do przygotowanego przedtem tabernakulum znajdującego się w miejscu zwanym Ciemnicą. To symbol uwięzienia Jezusa w nocy przed męką. Podczas procesji przeniesienia używa się kołatek i śpiewa wspomniany hymn Sław Języku Tajemnicę. Przy ciemnicy do późnych godzin wieczornych trwa adoracja Najświętszego Sakramentu.

4. Zdjęcie z ołtarza świec, obrusu, mszału i krzyża - gest ten symbolizuje zakończenie wieczerzy, ale także odarcie Jezusa z szat i pozostawienie Go w samotności, ponieważ ołtarz jest symbolem Chrystusa i Jego ofiary. Aż do Mszy Wigilii Paschalnej ołtarz pozostaje pusty.

5. Otwarcie tabernakulum i pozostawienie go pustym - wyraźny znak, że Jezus nie przebywa już w tym miejscu, ale cierpi zamknięty w Ciemnicy i oczekuje na wyrok. Nie musimy wtedy przyklękać, kiedy obok niego przechodzimy.


WIELKI POSTZapraszamy do uczestniczenia w nabożeństwach Drogi Krzyżowej w piątki, w Bazylice o godz. 17.15 i w kaplicy w Czechach o 17.00 oraz Gorzkich Żali, w niedzielę o godz. 17.00, które w tym roku odprawiamy w intencji bezpieczeństwa i pomyślności naszej Ojczyzny.

 

Symbole Wielkiego Postu, które są znane dla wszystkich, to głównie 40-dniowy okres postu czy posypywanie głów popiołem. Jakie znaczenie mają poszczególne symbole Wielkiego Postu? Wyjaśnienie każdego z nich poniżej:

  • 40 dni postu - dokładnie tyle trwa Wielki Post. W Biblii ta liczba pojawia się bardzo często: 40 dni trwał potop, 40 dni przebywał Mojżesz na Synaju przed zawarciem Przymierza przez 40 lat Izrael wędrował do Ziemi Obiecanej, 40 lat trwa panowanie Dawida, prorok Eliasz przez 40 dni wędruje przez pustynię, Jonasz ogłasza 40 dni jako okres nawrócenia i pokuty dla mieszkańców Niniwy, wreszcie przez 40 dni pobytu na pustyni Chrystus przygotowuje się do podjęcia publicznej działalności, rozpoczynając od głoszenia orędzia: „Nawracajcie się”, naucza przez 40 miesięcy, zmartwychwstaje po 40 godzinach, a potem przez 40 dni przebywa z uczniami aż do dnia Wniebowstąpienia
  • Posypanie głowy popiołem - Posypanie głów popiołem w Środę Popielcową, czyli na początku Wielkiego Postu jest wezwaniem do pokuty i nawrócenia. Popiół jest symbolem tego, że wszystko, co materialne i doczesne przemija.
  • Post, jałmużna i modlitwa
  • Fioletowy kolor - jest to kolor pokutny
  • Droga Krzyżowa - nabożeństwo wielkopostne o charakterze adoracyjnym, polegające na symbolicznym odtworzeniu drogi Jezusa Chrystusa na śmierć i złożenia go do grobu
  • Gorzkie Żale - nabożeństwo pasyjne; jest to polska tradycja w Kościele katolickim

Wielki Post 2018 to także okres, kiedy wierni nie powinni uczestniczyć w zabawach, dyskotekach i hucznych balach. Ostatni moment na karnawałowe szaleństwo to Ostatki 2018, które kończą się dzień przed Środą Popielcową.


ADWENT 2017
Rozpoczynamy czas Adwentu.

Zapraszamy na roraty, czyli czuwanie wraz z Maryją przed narodzinami Zbawiciela, od poniedziałku do piątku o godz. 18.00, w sobotę o godz. 7.00; w kaplicy w Czechach: w środy i w piątki o godz. 17.00. Dzieci zapraszamy do udziału w roratach szczególnie w poniedziałki, środy i piątki.


INFORMACJE


Informacje dla pielgrzymów
zapisy od 16 do 21 sierpnia w sekretariacie pielgrzymki
(wejście do auli św. Maksymiliana)
od godz. 10.00 do 12.00 i od 16.00 do 18.00

UCZESTNIK PIELGRZYMKI
1) osoby w wieku od 15 do 18 lat przedstawiają pisemną zgodę rodziców, a młodsze osoby mogą pielgrzymować jedynie z pełnoletnim opiekunem.
2) wnosi opłatę wpisową – 70 zł od osoby (są zniżki dla rodzin)

ORGANIZACJA PIELGRZYMKI
Dokonując zapisu uczestnik pielgrzymki zobowiązuje się do zachowania regulaminu

ZAPISY
Uczestniczący w pielgrzymce po raz pierwszy, przynoszą do zapisów zaświadczenie ze swojej parafii „Starzy” pielgrzymi przynoszą do zapisów swoje legitymacje.
Osoby korzystające w Częstochowie z noclegów zapewnianych przez organizatora pielgrzymki, płacą za nie od razu przy zapisach.

TERMINARZ
Pielgrzymka rozpoczyna się Mszą św. o godz. 18.00 w dniu 21 sierpnia w kościele – Bazylice WNMP w Zduńskiej Woli. Najpierw przystępujemy do Sakramentu Pokuty i Pojednania, następnie uczestniczymy we Mszy świętej.
22 sierpnia o godz. 7.00 będzie sprawowana Msza święta, po której o godz. 8.30 wyruszymy na pielgrzymi szlak.


ZACHĘCAMY DO PIELGRZYMOWANIA DUCHOWEGO
Zapisy na pielgrzymkę autokarową w kancelarii parafialnej
- koszt 35 zł od osoby


Zaproszenie na PilegrzymkęTrwają przygotowania do XXVI Pieszej Pielgrzymki Zduńskowolskiej.

Zapisy na pieszą pielgrzymkę, rozpoczniemy od wtorku 16 sierpnia.
Sekretariat czynny codziennie, do 21 sierpnia włącznie, w godz. 10.00 - 12.00 i 16.00 - 18.00 w Ośrodku św. Maksymiliana.


Wielkanoc


Chrystus ZMARTWYCHWSTAŁ!!! Prawdziwie Zmartwychwstał!! ALLELUJA!!!

Niech Moc Jego Zmartwychwstania przezwycięża to co w nas słabe i uzdalnia nas do Świętości. 


Zaproszenie dla osób muzycznie uzdolnionych


Zapraszamy osoby posiadające talenty muzyczne (śpiew, gra na gitarze), które chciały by się włączyć w służbę muzyczną w czasie pielgrzymki. Chętnych prosimy o zgłaszanie się do kierownika pielgrzymki ks. Mariusza Danielewskiego - tel. 518 014 891 albo e-mail: pielgrzymka.zdunskawola@interia.pl


ZAPROSZENIE


Zapraszamy do wzięcia udziału w 25 Jubileuszowej Pieszej Pielgrzymce Zduńskowolskiej na Jasną Górę

ZAPISY od 16 do 22 sierpnia 2015 r.
w godz. 10.00 - 12.00 i 16.00 - 18.00 w Ośrodku św. Maksymiliana

WYBIERZ SIĘ Z NAMI NA REKOLEKCJE W DRODZE!